Hvem er vi

EIF håndbold skal fremstå som en attraktiv håndboldklub med fokus på sportslige, sociale og attraktive forhold for alle medlemmer.

Der skal i EIF håndbold være et fundament som skaber rum til at være en klub med plads til alle medlemmer samt en klub der uafhængig af medlemmernes alder og ambitioner, giver tilbud der matcher medlemmernes ønsker og alle skal have kvalitet i træningen.

* Kammeratskab & fællesskab
Opbygges med åben tilgang til klubbens vision og øvrige medlemmer i klubben.

* Glæde & udvikling
Træning og kampe skal skabe glæde og udgøre et sundt miljø både fysisk og psykisk.

* Motivation & engagement
Vi samles om initiativer og arrangementer samt alle bidrager til klubben. Derigennem opnår vi en positiv udvikling og fællesskab.

* Troværdighed & rollemodeller
Vi går ind for Fair Play, for derigennem at være et godt sportsligt forbillede (eks. trænerne træner, spillerne spiller, dommerne dømmer og forældrene hepper og klapper).