Årshjul

August:

 • Dagsorden til forældremøder - Nikolas kommer med oplæg
 • Træningsopstart d. 13. august
 • Bestyrelsesmøde i hallen mandag d. 19. august kl. 18.00
  • Planlæg spillerweekender
  • Planlæg trænermøde
  • Husk loppemarked
  • Beslutning vedr. banko
  • Hvem skal være ungdomsansvarlig for hvert hold?
 • Forældremøder d. 20/8 + 22/8


September:

 • Opstartsstævne i Næstved (20. - 22. september), husk børneattester
 • Tilmelding til turnering mandag efter den sidste weekend i september (mandag d. 23/9)
 • Tilmelding til julestævne (trænerne snakker sammen)
 • Opstartsfest seniorafdelingen, lørdag d. 14/9


Oktober:

 • Turneringsstart


November:

 • Bestyrelsesmøde onsdag d. 6/11 kl. 18.00
 • Husk at ansøge EIF venner (frist d. 15/02)
 • Tilmelding til påskestævne


December:

 • Evt. julebanko lørdag d. 7/12
 • Seniorjulefrokost, lørdag d. 7/12
 • Juleafslutning for ungdommen, torsdag d. 19/12
 • Julestævne jul/nytår, husk børneattester


Januar:

 • Opstart efter jul: torsdag d. 2/1
 • Indberetning til CFR-registeret
 • Klargøring af regnskab til revisor


Februar:

 • Bestyrelsesmøde mandag d. 3/2 kl. 18.00
  • Planlæg fastelavn (indkøb, ansvarlige, opslag til børn og forældre)
 • Indkaldelse generalforsamling (husk fysiske opslag?)
 • Trænerkabale)


Marts:

 • Generalforsamling mandag d. 17/3 kl. 19.00 + konstituering af bestyrelsen 
 • Bestyrelsesmøde onsdag d. 26/3 kl. 18.00 
 • Tilmelding til septemberstævne 
 • Tilmelding sommerturnering
 • Påskecup d. 16 – 21. april (fællestur), husk børneattester
 • Udbetaling af godtgørelser til trænerne


April

 • Tilmelding til forårsstævne (Næstved? - tilmelding åbner d. 1. april)
 • Fælles afslutning lørdag d. 26/4 + seniorafslutningsfest


Maj:

 • Nye hold starter op
 • Tilmelding niveaustævner (trænerne melder ind)
 • Opdatering af årshjul

Juni:

 • Bestyrelsesmøde fredag d. 20/6 kl. 18.00