Årshjul

August:

 • Træningsopstart d. 15. august
 • Bestyrelsesmøde i hallen mandag d. 21. august kl. 18.00. Evt. banko beslutning.


September:

 • Opstartsstævne i Næstved (22. - 24. september), husk børneattester
 • Tilmelding til turnering mandag efter den sidste weekend i september (mandag d. 25/9)
 • Tilmelding til julestævne (trænerne snakker sammen)
 • Opstartsfest seniorafdelingen, lørdag den 16/9


Oktober:

 • Turneringsstart


November:

 • Bestyrelsesmøde mandag d. 6/11 kl. 18.00
 • Husk at ansøge EIF venner (frist 15/02)
 • Tilmelding til påskestævne


December:

 • Evt. julebanko lørdag d. 9/12
 • Seniorjulefrokost, lørdag den 9/12
 • Tirsdag d. 19/12 - juleafslutning for ungdommen
 • Julestævne Jul/nytår, husk børneattester


Januar:

 • Opstart efter jul: torsdag d. 4/1
 • Indberetning til CFR-registeret
 • Klargøring af regnskab til revisor


Februar:

 • Bestyrelsesmøde mandag 5/2 kl. 18.00 (indkaldelse generalforsamling (husk fysiske opslag +
  trænerkabale)


Marts:

 • Generalforsamling mandag d. 18/3 kl. 19.00 + konstituering af Bestyrelsen 
 • Bestyrelsesmøde mandag d. 25/3 kl. 18.00 
 • Tilmelding til septemberstævne 
 • Tilmelding sommerturnering
 • Påskecup d. 28 – 31. marts (fællestur), husk børneattester
 • Udbetaling af godgørelser til trænerne


April

 • Tilmelding til forårsstævne (Næstved? - tilmelding åbner 1. april)
 • Fælles afslutning lørdag d. 13/4 + seniorafslutningsfest


Maj:

 • Nye hold starter op
 • Tilmelding niveaustævner (trænerne melder ind)
 • Opdatering af årshjul